Visuel ID og kommunikation - Projekt 2 - 2. semester

PROJEKTFORMULERING

I det andet projekt på 2. semester skulle vi udvikle en visuel identitet til en fiktiv kampagne for mere cyklisme i København.

Projektbeskrivelse.

PROJEKTETS FORLØB

Gruppen bestod af Anders, Michael, Elin og mig. Efter at projektet var blevet lagt op på fronter, gik vi straks i gang med en brainstorm. Dette projekt var mere omfattende end de andre. En del af tiden gik med analyse og kampagnens budget.

Rapport.

Kampagnens likviditetsbudget.

Denne gang arbejdede gruppens deltagere mere selvstændigt med de enkelte opgaver, da vi var presset tidsmæssigt. Jeg lavede budgettet, designet af SWOT-modellen, læringsmål for mig selv samt et træ og Rundetårn i Illustrator.

Vi valgte en enkel, visuel identitet, som havde et klart men opmuntrende budskab. Det var vigtigt, for at budskabet ikke blev belærende men i stedet opmuntrende.

Jeg er meget glad for min gruppe. Jeg syntes at vi arbejder bedre og bedre sammen. Jeg hygger mig i deres selskab og jeg syntes vi er meget effektive alle sammen.

Scan for at komme på Go's landingapge.

Rundetårn og træ i Illustrator.

FAGLIGT UDBYTTE

Jeg fik et indblik i økonomien og spillereglerne i reklamebranchen. Jeg synes ikke, at jeg rykkede mig meget fagligt i dette projekt. Der var for meget at lave på for kort tid, så kendskabet til visse dele af opgaverne blev noget overfladiske, fordi vi i gruppen havde fordelt arbejdet mere imellem os.

Mit kreative jeg var pakket godt væk i dette projekt.

Jeg er rigtig godt tilfreds med likviditetsbudgettet, som jeg har lavet i Excel.