Database og website - Projekt 2 - 3. semester

PROJEKTFORMULERING

Projektbeskrivelse.

PROJEKTETS FORLØB

Igen var vi samme gruppe som i de tidliger projekter (tre ud af fire har arbejdet sammen siden første semester).
Det er ved at blive en vane at starte stærkt ud. Vi sørgede for at stort set at være færdig med de forskellige modeller som design inden uge 2 i projektet. I 2 i projektet koncentrerede vi os mest om koden. Der var også her vi havde det meste undervisning i PHP.
Vi er selv meget tilfredse med resultatet ud fra det niveau vi er på på nuværende tidspunkt.

Vi supplere hinanden rigtig godt og er god til at arbejde med vores knap så stærke sider.

Rapport.

Download hele projektet i en zipfil.

Opret database.

Indsæt data.

FAGLIGT UDBYTTE

Dette projekt udfordrede mig en del da jeg ikke syntes at jeg havde en stor nok rygsæk til at udvikle en rating system med PHP. Men med fælles hjælp (især Michael) fik vi et super godt produkt ud fra de få redskaber vi har fået.
Jeg mangler stadig en del før jeg mestre PHP og SQL.