Formidling - Projekt 1 - 2. semester

PROJEKTFORMULERING

Det første projekt her på 2. semester bestod i, at vi skulle udvikle et website til ældre mennesker over 65 år, hvor de kan få vejledning i brugen af en iPad. Hovedformålet med dette projekt var formidling til en specifik målgruppe, som var over 65 år, og som fik en tablet til låns.

Projektbeskrivelse.

PROJEKTETS FORLØB

Gruppen bestod af Michael, Elin og mig. Efter vi fik præsenteret projektet, gik vi straks i gang med en brainstorm. Den efterfølgende uge brugte vi på at lave forslag til designet ud fra brainstormen. Vi var meget uenige om i hvilken retning, vi skulle gå. Til sidst måtte vi få hjælp udefra (to tilfældige i klassen) til at vælge imellem to forslag, som vi efterfølgende arbejdede videre med.

En håndskitse over mit forslag til forsiden.

En håndskitse over mit forslag til undersiden.


Det har været et udfordrende projekt på flere måder. Det at skulle skrive et sprog, som et specifikt segment, der ikke har den samme viden og sprogbrug om internettet, som den yngre generation har, og som også er vant til at benytte internettet, var en stor udfordring. Vi valgte at bruge en kort og præcis tekst samt et stærkt billedsprog.

Vi valgte at have to billeder på de firkantede ikoner. Et der ligner det billede, der er på en iPad samt et synonymt billede, der passer mere til det daglige "sprog".

Alle siderne er blevet valideret på hjemmesiden validator.w3.org.

Kommunikationsmodel samt sitemap.

Gruppeprojekt i formidling - Vejledning til iPad.

FAGLIGT UDBYTTE

I dette projekt arbejdede jeg en del i Illustrator, da jeg lavede de fleste af ikonerne. Det gjorde, at jeg er blevet mere sikker i brugen af værktøjene i dette program.

Samtidig træder mit kreative jeg mere og mere frem, dog uden at være prangende.

Derimod har kodningen til tider drillet mig lidt. Dette er dog ud fra min egen dømmekraft stadig min stærkeste side.

Jeg er rigtig godt tilfreds med ikonerne, som jeg har lavet i Illustrator.